Second opinion advocaat ™

Second opinion advocaat ™

Op de Nederlandse markt zijn inmiddels diverse rechtsbijstandverzekeraars actief. Second opinion advocaat ™ ziet ze veelvuldig voorbij komen. Verzekeraars als (bijvoorbeeld) DAS, Achmea, SRK, Arag etc. Dergelijke rechtsbijstandverzekeraars leveren nagenoeg allemaal rechtsbijstand in natura. Het natura karakter brengt met zich mee dat als u betrokken raakt in een geschil, u een jurist toegewezen krijgt van de rechtsbijstand verzekeraar. In de praktijk komen geregeld gevallen voor waarin u als verzekerde iets anders wilt van uw verzekeringsjurist dan deze u wil bieden. Stel dat u bij de rechter een rechtsvordering in wilt stellen, en uw jurist wil dat niet voor u verzorgen, omdat hij of zij meent dat uw vordering minder kansrijk is, en de verzekeraar om die reden geen verdere kosten meer voor u wil maken. Want dossierbehandeling is voor uw verzekeraar een kostenpost.

Dan zit u met een dilemma, want u heeft er een probleem bij. De vraag die dan rijst is:

“Wat kan ik hier nu aan doen?”

Het antwoord (het aanvragen van een voor u gratis second opinion) kunt u terugvinden in uw rechtsbijstandverzekering polis:Nagenoeg alle rechtsbijstandverzekering polissen kennen een zogenaamde geschillenregeling in de algemene polisvoorwaarden. Op grond van die regeling heeft u als verzekerde in de regel het recht om een second opinion te vragen aan een onafhankelijke advocaat, op kosten van uw rechtsbijstand verzekeraar.

Leidt de voor u gratis second opinion tot de conclusie dat de rechtsbijstandverzekering jurist in redelijkheid niet heeft kunnen komen tot zijn of haar standpunt of advies aan u, dan heeft u in de regel het recht om zelf een advocaat aan te wijzen die de behandeling van de zaak van de rechtsbijstandverzekering jurist overneemt, op kosten van de rechtsbijstandverzekeraar. Leidt de voor u gratis second opinion tot de conclusie dat de rechtsbijstandverzekering jurist in redelijkheid wel heeft kunnen komen tot zijn of haar standpunt of advies, dan nog is er voor u geen man overboord, aangezien aan de second opinion voor u geen kosten verbonden zijn, want die komen voor rekening van uw rechtsbijstandverzekeraar.

Wij worden dan ook geregeld benaderd door verzekerden die een geschil hebben met de rechtsbijstandverzekeraar over de behandeling van hun zaak (klacht DAS, klacht Achmea, klacht SRK, klacht Arag etc. etc.), en behoefte hebben aan een gratis second opinion annex tweede mening.

Mocht u ook zijn betrokken in een dergelijk geschil, en behoefte hebben aan een second opinion, schroomt u dan niet, en neemt u gerust telefonisch contact op onder 0318 – 57 09 90 of 06 – 508 12 650.

Wij zullen u vervolgens adviseren per e-mail een bericht toe te sturen aan de verzekeringsjurist in kwestie, waarin u melding maakt van uw klacht, en het feit dat u mr. E.C. (Eric) Meure bereid heeft gevonden een voor u gratis second opinion af te geven. U dient mr. Meure in het kader van dat e-mail bericht op de Cc te zetten. Mr. Meure zal vervolgens een ‘reply to all’ geven, zodat u ziet dat de contactgegevens van mr. Meure aan de verzekeraar zijn toegezonden.

Uw verzekeraar zal vervolgens contact met mr. Meure opnemen om het proces formeel op te starten.

Wij kijken vervolgens objectief en (uiteraard) onafhankelijk naar uw zaak.

Met vriendelijke groet,

Eric Meure
– advocaat te Renswoude –

initiatiefnemer van secondopinionadvocaat.com ™

Second opinion advocaat

Bent u op zoek naar een advocaat voor het afgeven van een ‘second opinion’, of twijfelt u over de vraag of u gebaat bent bij de verkrijging van een ‘second opinion’, neemt u gerust contact op info@secondopinionadvocaat.com. of ga naar contact

Ga naar contact