Geschillenregeling Achmea

Geschillenregeling Achmea

Als u het niet eens bent met de wijze waarop uw Achmea jurist uw belangen behartigt kunt u een beroep doen op de geschillenregeling Achmea. U vindt de geschillenregeling Achmea in de polisvoorwaarden van uw rechtsbijstandverzekering. Als u verder naar beneden scrolt ziet u hoe u dient te handelen als u een beroep wilt doen op de geschillenregeling Achmea, en een second opinion aan wilt vragen:

Achmea_geschillenregeling

Citaat:

Klachten
26. Wat als een verzekerde een klacht heeft over de juridische aanpak van de zaak
(geschillenregeling)?
Stap 1 De verzekerde legt deze klacht voor aan de jurist die de zaak behandelt.
Stap 2 Achmea Rechtsbijstand beoordeelt of ze de klacht moet oplossen.
• Achmea Rechtsbijstand behandelt de klachten over de juridische aanpak van de zaak.
– Alleen klachten over de juristen van Achmea Rechtsbijstand.
– Alleen klachten over de juristen uit eigen netwerk.
– Alleen klachten over de advocaten uit eigen netwerk.
– Geen klachten over een advocaat die de verzekerde zelf heeft gekozen.
• Achmea Rechtsbijstand behandelt de klachten over de kans die er is om het doel te bereiken.
– Alleen klachten over de juristen van Achmea Rechtsbijstand.
– Alleen klachten over de juristen uit eigen netwerk.
– Alleen klachten over de advocaten uit eigen netwerk.
– Geen klachten over een advocaat die de verzekerde zelf heeft gekozen.
Stap 3 Achmea Rechtsbijstand probeert de klacht eerst samen met de verzekerde op te lossen.
Stap 4 Achmea Rechtsbijstand legt de klacht voor aan een scheidsrechter.
• Achmea Rechtsbijstand en de verzekerde kiezen samen de scheidsrechter.
• Achmea Rechtsbijstand en de verzekerde spreken samen de vragen af.
• Achmea Rechtsbijstand legt de vragen voor aan de scheidsrechter.
• De scheidsrechter geeft schriftelijk antwoord op de vragen.
• Achmea Rechtsbijstand betaalt de scheidsrechter.
Stap 5 Achmea Rechtsbijstand volgt het advies van de scheidsrechter.
De verzekerde krijgt gelijk.
• De jurist behandelt de zaak verder.
– Alleen juristen van Achmea Rechtsbijstand.
– Alleen juristen uit eigen netwerk.
– Alleen advocaten uit eigen netwerk.
• Soms draagt Achmea Rechtsbijstand de zaak over aan een externe deskundige.
– De verzekerde mag dan zelf de externe deskundige kiezen.
– Achmea Rechtsbijstand betaalt alleen de kosten die redelijk zijn.
– Achmea Rechtsbijstand betaalt tot het maximumbedrag aan extra kosten.
– De scheidsrechter zal nooit de zaak behandelen.
De verzekerde krijgt geen gelijk.
• Achmea Rechtsbijstand blijft bij haar eerste standpunt.

 

Wilt u een beroep doen op de geschillenregeling Achmea ter verkrijging van een second opinion?

A.

Laat uw Achmea jurist dan per e-mail, met second opinion advocaat op de Cc, weten dat u met Achmea verschilt van mening over de haalbaarheid van uw zaak, en waarom u meent dat uw zaak wel degelijk een redelijke kans van slagen heeft. U heeft uitdrukkelijk géén juridische expertise nodig om uw mening zelf kenbaar te maken. Uw persoonlijke mening is van belang, en u kunt volstaan met een eenvoudige weergave daarvan. In het kader van de uitvoering van de second opinion kijken wij (voor u) naar de juridische kant van uw standpunt.

B.

Maak vervolgens melding van het feit dat u een beroep doet op de geschillenregeling van uw rechtsbijstandverzekering, en maak melding van het feit dat u op kosten van Achmea een second opinion wenst te ontvangen van mr. Meure. Zet mr. Meure op de Cc(!). Het e-mail adres dat u daartoe kunt gebruiken is meure@heijinkenmeure.nl (mr. Meure is oprichter van het kantoor Heijink & Meure advocaten te Renswoude).

Mr. Meure geeft overigens second opinions af op de meest uiteenlopende rechtsgebieden. Mr. Meure is 15 jaar (full time) werkzaam als advocaat, en beschikt (uiteraard) over de vereiste expertise. De meeste second opinions worden afgegeven op het gebied van burenrecht, bouwrecht, arbeidsrecht, huurrecht, contractenrecht (aanneming/ opdracht/ koop etc.), verkeersrecht, aansprakelijkheidsrecht etc.

C.

Zodra mr. Meure uw aan uw verzekeraar gerichte bericht via de Cc heeft ontvangen, geef hij (direct) een ‘reply to all’, waarin hij bevestigt contact met u te hebben gehad in het kader van uw beroep op de geschillenregeling, en waarbij hij aangeeft bereid te zijn tot afgifte van de second opinion. Ook verzoek mr. Meure uw verzekeraar met hem in contact te treden.

D.

Nadat uw verzekeraar de opdracht heeft bevestigt en het dossier aan mr. Meure heeft toegezonden, bericht mr. Meure u en vraagt hij u of de ontvangen stukken wat u betreft volledig zijn. U kunt aanvullende stukken inzenden (per post of e-mail).

E.

Indien mr. Meure u gelijk geeft, en dus oordeelt dat Achmea in redelijkheid niet heeft kunnen komen tot de conclusie dat uw zaak geen redelijke kans van slagen heeft, zal hij dat gemotiveerd aan Achmea aangeven. Achmea is gebonden aan het oordeel van mr. Meure. Indien uw zaak geen redelijke kans van slagen heeft, zal mr. Meure dat ook gemotiveerd aangeven, waarna u uiteraard het recht houdt om uw standpunt desgewenst toch te blijven huldigen:

U heeft dus niets te verliezen in het kader van de – voor u als verzekerde kosteloze – second opinion.

Zoals in het voorgaande al uiteen is gezet verstrekt mr. Meure geregeld second opinion’s. Hij doet dat onafhankelijk van uw verzekeraar. De reden van de geschillenregeling Achmea is namelijk dat u het recht heeft om een externe advocaat te laten checken of uw dossier wel goed behandelt wordt. Als dat zo is, geeft u dat veelal een rustig gevoel, omdat de second opinion dan mogelijk uw zorgen wegneemt. Als uw dossier niet goed behandelt wordt, zal dat uw zorg eveneens weg kunnen nemen, omdat uw verzekeraar de second opinion niet naast zich neer mag leggen. Uw verzekeraar is gebonden aan de bevindingen van mr. Meure. Doet u bij zorgen dus een beroep op de geschillenregeling Achmea. Dat recht komt u op grond van de polis toe. En u betaalt verzekeringspremie voor kwalitatief goede rechtsbijstand.

 

Second opinion advocaat

Bent u op zoek naar een advocaat voor het afgeven van een gratis ‘second opinion’, of twijfelt u over de vraag of u gebaat bent bij de verkrijging van een gratis ‘second opinion’, neemt u gerust contact op info@secondopinionadvocaat.com. of ga naar contact

Ga naar contact